PO - PIA 8:00 - 17:00

800 404 204objednávka po telefóne

Novinky e-mailom

Prevádzkovateľ

Veronika Rešetková – ABC Biznis
Dr. Adámiho 7
955 01 Topoľčany

IČO: 30885817
DIČ: 1032364289

Tel.: +421 905 640 006

E-mail
HOT-LINE

Reklama:Viete čo je …

Multiplex

Souhrnný datový tok, skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním službám, upravený pro společné šíření vysílací sítí. Za jeho vytvoření, správu a šíření je zodpovědný provozovatel (poskytovatel) multiplexu.

Ďalšie pojmy!

Montážne firmy - prehľad

Podmienky inzercie

1) Internetové stránky Eltasat.sk sú prevádzkované firmou ABC biznis, IČO: 30885817, ďalej len Prevádzkovateľ.

2) Prevádzkovateľ umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopytu tovaru (satelitné DVB-T techniky a všetkého príslušenstva) súkromných osôb ďalej len Užívateľov.

Podnikateľské subjekty môžu inzeráty zverejňovať len zo súhlasom Prevádzkovateľa.

3) Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľa vykonať zmeny v inzeráte, prípadne inzerát zmazať, pokiaľ charakter inzerátu nezodpovedá bodu 2, ak je v rozpore so všeobecnou slušnosťou alebo zákony Slovenskej republiky, alebo propaguje ilegálne veci (návody, rady, odkazy, atď), ak je v texte alebo nadpisu uvedená firma, odkaz na firemné stránky či obsahuje skrytú reklamu.

4) Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním poskytovaných služieb. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

5) Všetky osobné údaje užívateľov, podliehajúce zákonu o ochrane osobnosti a ani ostatné dáta nebudú ďalej zverejňované ani odovzdávaná tretej osobe, okrem použitia v rámci inzerátu. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť údaje užívateľa systému, ak je to potrebné z hľadiska dodržania zákona, alebo v rámci súdnych či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi.

6) Uvedené podmienky má Prevádzkovateľ právo kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.