Ochrana osobných údajov

Veronika Rešetková - ABC Biznis nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať konkrétnu osobu, pokiaľ jednotlivec neposkytne spoločnosťi Veronika Rešetková - ABC Biznis tieto údaje na dobrovoľnom základe. Takéto údaje je možné získať, ak sa osoba dobrovoľne zaregistruje na používanie služieb Eltasat.sk, zúčastňuje sa prieskumov, zúčastňuje sa prieskumov verejnej mienky atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú prenesené alebo predané tretej strane, používateľ bude upozornený na získanie údajov.

Veronika Rešetková - ABC BIznis si vyhradzuje právo vykonávať analýzu správania používateľa na svojich internetových stránkach. Tieto analýzy zahŕňajú napríklad počet návštevníkov, počet používateľov reklamného banneru, ktorý vidíte, a počet kliknutí na banner, ktorý je k dispozícii aj pre jednotlivých inzerentov - vždy ako štatistická správa, a nie podľa mena. Používatelia by tiež mali mať na pamäti, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytujú fóram alebo iným automaticky generovaným stránkam, môžu použiť tretie strany. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Veronika Rešetková - ABC Biznis nemôže znášať a nenesie žiadnu zodpovednosť za to.

Používatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o používateľovi sa môžu automaticky zhromažďovať počas našich štandardných operácií na serveri (napríklad adresa IP počítača používateľa) a tiež pri používaní súborov cookie (malé textové súbory, ktoré sú uložené na počítači používateľa a na serveri podľa môžu rozpoznať používateľa, ktorý ho predtým navštívil, a následne zaznamenali svoje správanie a prispôsobili sa napríklad dizajnu a obsahu alebo lepšie zacielené reklamné kampane). Súbory cookie nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie počítača používateľa. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať súbory cookie, ale obchod s elektronickým obchodom sa nespustí správne bez povolenia súborov cookie.

Na požiadanie Veronika Rešetková - ABC Biznis vykoná všetky finančne primerané kroky na odstránenie osobných údajov používateľa.

Platné od 18.9.2017